Rose

Rose : Fede Santua, Jainkoaren Ama, martirioa, damuaren sekretua. Bost arrosak, elkartuta, Kristoren 5 zauriak sinbolizatzen dituzte.